Nikola Zarić Quintet

NARODNI ORKESTAR POD UPRAVOM NIKOLE ZARIĆA Bečki narodni orkestar pod upravom Nikole Zarića je jedinstven sastav od 10izvrsnih umjetnika, koji, živeći u dijaspori, pedantno čuvaju i gaje srpsku narodnu muziku. Posebnu notu u njihovim interpretacijama čini umjetnički rukovodilac Nikola Zarić, umjetnik na harmonici, koji svjesno spaja odredjene karakteristike i elemente klasične muzike sa srpskim melosom. […]

Invisible World

NARODNI ORKESTAR POD UPRAVOM NIKOLE ZARIĆA Bečki narodni orkestar pod upravom Nikole Zarića je jedinstven sastav od 10izvrsnih umjetnika, koji, živeći u dijaspori, pedantno čuvaju i gaje srpsku narodnu muziku. Posebnu notu u njihovim interpretacijama čini umjetnički rukovodilac Nikola Zarić, umjetnik na harmonici, koji svjesno spaja odredjene karakteristike i elemente klasične muzike sa srpskim melosom. […]

Caravane

NARODNI ORKESTAR POD UPRAVOM NIKOLE ZARIĆA Bečki narodni orkestar pod upravom Nikole Zarića je jedinstven sastav od 10izvrsnih umjetnika, koji, živeći u dijaspori, pedantno čuvaju i gaje srpsku narodnu muziku. Posebnu notu u njihovim interpretacijama čini umjetnički rukovodilac Nikola Zarić, umjetnik na harmonici, koji svjesno spaja odredjene karakteristike i elemente klasične muzike sa srpskim melosom. […]

Turumtay Zarić

NARODNI ORKESTAR POD UPRAVOM NIKOLE ZARIĆA Bečki narodni orkestar pod upravom Nikole Zarića je jedinstven sastav od 10izvrsnih umjetnika, koji, živeći u dijaspori, pedantno čuvaju i gaje srpsku narodnu muziku. Posebnu notu u njihovim interpretacijama čini umjetnički rukovodilac Nikola Zarić, umjetnik na harmonici, koji svjesno spaja odredjene karakteristike i elemente klasične muzike sa srpskim melosom. […]

Belofour

NARODNI ORKESTAR POD UPRAVOM NIKOLE ZARIĆA Bečki narodni orkestar pod upravom Nikole Zarića je jedinstven sastav od 10izvrsnih umjetnika, koji, živeći u dijaspori, pedantno čuvaju i gaje srpsku narodnu muziku. Posebnu notu u njihovim interpretacijama čini umjetnički rukovodilac Nikola Zarić, umjetnik na harmonici, koji svjesno spaja odredjene karakteristike i elemente klasične muzike sa srpskim melosom. […]

Nikola Zarić Orchestra

NARODNI ORKESTAR POD UPRAVOM NIKOLE ZARIĆA Bečki narodni orkestar pod upravom Nikole Zarića je jedinstven sastav od 10izvrsnih umjetnika, koji, živeći u dijaspori, pedantno čuvaju i gaje srpsku narodnu muziku. Posebnu notu u njihovim interpretacijama čini umjetnički rukovodilac Nikola Zarić, umjetnik na harmonici, koji svjesno spaja odredjene karakteristike i elemente klasične muzike sa srpskim melosom. […]